Innovatie in jaarrond
hogedraad komkommerteelt

PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEKSPROGRAMMA

In de lente hebben innovatieve komkommertelers uit Limburg en Noord-Brabant zich verenigd om een omvangrijk en praktijkgericht onderzoeksprogramma op te zetten voor hogedraad komkommerteelt.

Het onderzoek richt zich op het optimalisatievraagstuk omtrent LED-belichting. Het doel is om tot een geoptimaliseerd lichtrecept te komen, waarbij de energie-efficiëntie van de teelt geanalyseerd wordt in relatie tot de gebruikte rassen.

Hierbij wordt niet alleen gekeken naar het lichtspectrum en de intensiteit van de belichting, maar ook naar genetica, waterhuishouding en de teelt- en klimaatsturing.

VERDUURZAMING VAN VOEDSELPRODUCTIE

In dit onderzoek worden de krachten, kennis en kunde verenigd van telers en marktpartijen. De valorisatie van de opgedane kennis en de brede disseminatie van de behaalde resultaten zal leiden tot een betere energie efficiëntie in de teelt.

De hogere productie zal zorgen voor een daling van de CO2-uitstoot en energiekosten per eenheid product. Daarnaast zal dit lichtrecept meer mogelijkheden creëren om de huidige productieniveaus te handhaven, met lagere energiekosten door het efficiënt inzetten van LED-belichting en de daarbij horende rassen en genetica.

Een ander voordeel wat gerealiseerd wordt is dat jaarrond komkommers verkrijgbaar zullen zijn van eigen bodem. Dit resulteert niet alleen in meer afzet, maar ook in minder transport wat tevens leidt tot minder C02-uitstoot.

ONDERZOEKSSAMENVATTING

samenvatting praktijkonderzoek

KENNISPLATFORM

De valorisatie van de uitkomsten van het onderzoek en de implementatie van nieuwe technologieën wordt gerealiseerd wanneer kennis wordt gedeeld. Daarom zullen de resultaten die opgedaan worden gedurende dit onderzoeksprogramma breed gedeeld worden met de sector.

Alle actuele informatie, rapportages en opgedane kennis wordt op deze webpagina gepubliceerd. Daarnaast worden er continu updates gegeven op LinkedIn, en wanneer je je inschrijft voor de nieuwsbrief word je om de twee maanden op de hoogte gehouden van van de nieuwste ontwikkelingen.

VOLG ONS OP LINKEDIN

Wil je niets missen van dit praktijkgericht en innovatieve onderzoeksprogramma?

Laatste nieuws

Afhankelijkheid Zuid-Europese import

0
Komkommertelers en bedrijven in Noord-Limburg en Oost-Brabant hebben samengewerkt aan een praktijkgericht onderzoeksprogramma waarin het optimale lichtrecept werd ontwikkeld voor…
led belichting

Conclusie praktijkonderzoek

0
Bij Botany in Horst werden specifieke aspecten van led, zoals effecten van het spectrum eerder onderzocht. Ditmaal is gekozen voor…
slotsymposium

Terugblik – Slotsymposium

0
Op 13 april jl. vond het slotsymposium van het praktijkonderzoek plaats. Hierin zijn alle resultaten van het onderzoek gepresenteerd door…

SAMENWERKING

In dit onderzoek verenigen komkommertelers en diverse marktpartijen die vooroplopen wanneer het gaat om innovatie in hogedraad komkommerteelt hun krachten. Met behulp van de uitvoeringsorganisatie en ondersteunende partijen worden concrete stappen gezet naar het mogelijk maken van jaarrond komkommers te telen op Nederlandse bodem.

Zie onderstaand overzicht voor alle participanten binnen dit onderzoeksprogramma.

Participanten in het onderzoeksprogramma

Uitvoeringsorganisaties

Ondersteunende organisaties

Nieuwsgierig naar de ontwikkelingen? Neem contact op

Onderzoekslocatie

Botany

Dr. Droesenweg 7, Meterik

NEEM CONTACT OP

Wil je meer weten over dit innovatieve en praktijkgerichte onderzoeksprogramma? Stel je vraag via onderstaand formulier. Er wordt op korte termijn contact met je opgenomen.

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.
Dit is een verplicht veld
Je moet de voorwaarden accepteren voordat je het bericht kunt verzenden.
Just to prove you are a human, please solve the equation: 25 - 10 = ?
Enter the equation result to proceed
Menu